vervolgvragen sar helikopters
Nieuws

vervolgvragen SAR vluchten MiddenZeeland

De fractie ontving antwoorden van GS over SAR vluchten. Vervolgvragen werden gesteld hierover.

20 dec 2021

Lees meer
waterdunen
Nieuws

Waterdunen GREX - Natuurbeheer overdragen

Vanaf het begin is GroenLinks een warm voorstander van Waterdunen Het project omvat de combinatie van natuur, waterveiligheid en recreatie en nadert zijn...

20 dec 2021

Lees meer
zeeuws deltaplan zoet water
Nieuws

Zeeuws Deltaplan Zoet Water

GroenLinks vindt dat natuur en landbouw (ecologie en economie) elkaar nodig hebben om in de toekomst voldoende zoet water voorhanden te hebben.

20 dec 2021

Lees meer
slimme mobiliteit
Nieuws

Mobiliteit in Zeeland - Regionale mobiliteitsstrategie

GroenLinks wil dat het (openbaar) vervoer in Zeeland betaalbaar en bereikbaar moet zijn voor iedereen. Opstapppunten dichtbij en burgers daarbij betrekken.

17 dec 2021

Lees meer
pfas en voedselveiligheid
Nieuws

Voedselveiligheid PFAS Westerschelde

Recent onderzoek toont aan dat de normen voor PFAS voor zeegroenten en schelpdieren fors overschreden wordt.

13 dec 2021

Lees meer
euregio tuin 6
Nieuws

Euregio Tuinen - Recreatie of natuurgebied?

Natuur of recreatie?

10 dec 2021

Lees meer
busje komt zo
Nieuws

Busje komt zo - Gerwi's blog

De politieke week van ons Statenlid Gerwi Temmink is verwoord in zijn blog.

06 dec 2021

Lees meer
tijdgeest gerwi's blog
Nieuws

Tijdgeest - Gerwi's blog

PFAS, Euregiotuinen, wonen in Zeeland. Onderwerpen uit de week van ons Statenlid Gerwi Temmink

29 nov 2021

Lees meer
antwoorden helikopters SAR
Nieuws

Helikopter SAR vluchten vliegveld Midden-Zeeland- antwoorden van GS

De fractie heeft op de gestelde vragen antwoord gekregen.

26 nov 2021

Lees meer
electromagnetische straling
Nieuws

Veilig en gezond leven in Zeeland

De verwachting is dat er de komende jaren, mede als gevolg toenemende draadloze communicatiesystemen, een toename zal zijn van elektromagnetische straling.

19 nov 2021

Lees meer
omgevingvisie zeeland
Nieuws

Omgevingsvisie Zeeland - GroenLinks is voor bescherming van het Zeeuwse landschap

In de Statenvergadering van 12 november 2022 werd de Omgevingsvisie besproken. Hieronder leest u wat Maaike Walraven, namens de fractie, daarover gezegd heeft.

19 nov 2021

Lees meer
matchmaker
Nieuws

Zeeland als matchmaker voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

De provincie Zeeland stimuleert en ondersteunt circulair ondernemen. Veel Zeeuwse MKB-bedrijven hebben vragen hoe ze meer circulair kunnen gaan ondernemen.

15 nov 2021

Lees meer