Nieuws

Luchthavenbesluit Midden Zeeland

In de Statenvergadering van 10 juli kwam het voorstel tot wijziging van het luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland aan de orde. GS wil via vergunningverlening toestaan dat, binnen de 4000 vliegbewegingen, 800 mogelijk zijn voor helikopters. Deze vluchten dienen met name om naar de windmolenparken op zee te kunnen vliegen. 

Lees verder

Van PAS naar SAS (Structurele Aanpak Stikstof) in Zeeland

GroenLinks Zeeland staat voor het realiseren van een robuuste Zeeuwse natuur en biodiversiteit. Ook bij de Structurele Aanpak Stikstof (SAS). En instandhouding van de Natura 2000 gebieden.

Balans tussen economie, ecologie en het welzijn van mens en dier. U leest hieronder de bijdrage, namens de fractie, van Gerwi Temmink.

Lees verder