gebiedsvisie Veerse Meer
Nieuws

Gebiedsvisie Veerse Meer

Voor de gebiedsvisie Veerse Meer is door de fractie van GroenLinks aangedrongen op burgerparticipatie. Dat heeft plaatsgevonden. Hoe is die participatie...

11 okt 2021

Lees meer
klimaatadaptatiestrategie Zeeland
Nieuws

Klimaatadaptatie in Zeeland

Hoe gaat Zeeland om met de effecten van klimaatverandering zoals langere perioden van hitte, droogte en wateroverlast.

11 okt 2021

Lees meer
klimaat verandert
Nieuws

Kwestie van urgentie - Gerwi's blog

PFAS, kerncentrales, klimaatadaptatie

27 sep 2021

Lees meer
antwoorden vervuiling westerschelde pfas
Nieuws

GS start zelf nu geen procedure inzake vervuiling Westerschelde

De fractie stelde vragen of GS stappen voorbereid voor een juridische procedure.

24 sep 2021

Lees meer
asielzoekers opvang
Nieuws

Provincie pakt rol in stimuleren gemeenten opvangplaatsen asielzoekers

We stelden vragen over de opvang van asielzoekers/statushouders in Zeeland.

20 sep 2021

Lees meer
marathons gerwi blog
Nieuws

Gerwi's blog - Marathons

Gebiedsvisie Veerse Meer - RES 2.0 - Zeeuwse Deltaplan Zoetwater - PFAS . Politieke jaar weer begonnen in Zeeland

20 sep 2021

Lees meer
vliegveld midden zeeland helikopters antwoorden
Nieuws

Militaire helikopters in Zeeland? Daar is binnen de verordening al ruimte voor.

N.a.v. het bericht dat de Rijksoverheid voornemens was om een vergunning te verlenen aan Bristow Helicopters voor gebruikmaking van vliegveld Midden Zeeland...

09 sep 2021

Lees meer
westerschelde vervuiling PFOS
Nieuws

Juridische stappen PFAS

De afgelopen periode wordt steeds meer duidelijk over vervuiling, met in elk geval PFAS, in de Westerschelde.

05 sep 2021

Lees meer
opvangcapiciteit asielzoekers
Nieuws

Opvangplekken voor asielzoekers in Zeeland

Uitvoering geven aan de oproep van de staatssecretaris om te zorgen voor meer opvangcapaciteit voor asielzoekers en statushouders. Hoe gaan we daar in Zeeland...

26 aug 2021

Lees meer
evides en pzem
Nieuws

Ontvlechting aandelen Evides

Tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces werd dit onderwerp besproken. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Gerwi Temmink namens onze fractie.

26 jul 2021

Lees meer
slimme mobiliteit
Nieuws

slimme mobiliteit in Zeeland

Zeeland heeft een concept voor de regionale mobiliteitsstrategie. Nadat die in commissie Economie besproken was is een brief met wensen en bedenkingen...

26 jul 2021

Lees meer
hedwigepolder
Nieuws

Vervuild water in Hedwigepolder

Onlangs is bekend geworden dat in het water van het oostelijk deel van de Westerschelde fors verhoogde concentraties PFAS en PFOS zijn aangetroffen Die stoffen...

26 jul 2021

Lees meer