Nieuws

Bereikbaarheid - beeldvormende bijeenkomst Provincie Zeeland

De provincie Zeeland houdt over diverse onderwerpen beeldvormende bijeenkomsten. Op 17 april werd zo'n  bijeenkomst gehouden in Goes met als thema - bereikbaarheid in Zeeland.

Burgers, organisaties, gemeenteraadsleden, PS-leden, iedereen was welkom. In kleinere groepen werden ideeën uitgewerkt rondom bereikbaarheidsvraagstukken.

Lees verder