Nieuws

Zeeuws Deltaplan Zoet Water

GroenLinks bepleit dat natuurwaarden niet weggecijferd worden voor economische en agrarische belangen. Gevraagd wordt om goed te waarborgen op welke manier en wanneer we als PS de politieke afwegingen voor het plan mogen maken.
GroenLinks wil graag dat ook de voors en tegens voor het zout of zoet van het Volkerak in het Deltaplan meegenomen worden.

Lees verder

Zanddijk - integriteitskwestie of niet?

Op maandagavond 28 september 2020 vond er een extra debat plaats. Over de voorgenomen verbeteringen aan de weg van Yerseke naar de A58, de Zanddijk. Ondernemers uit die plaats zien liever een andere oplossing. Enkelen meenden dat dagelijks bestuurder dhr. De Bat die oplossing vanwege familiebelangen doelbewust zou hebben tegengehouden. Hierover werden veel vragen gesteld. Ook door de fractie van GroenLinks. De beantwoording was uitgebreid en helder: die veronderstelling blijkt niet waar. 

Lees verder

verzoek referendum compensatiepakket - tolvrije tunnel

Forum wil graag een raadplegend referendum over het Statenbesluit compensatiepakket marinierskazerne. Vanuit GS is aangegeven dat het verzoek niet aan de gestelde voorwaarden voldoet en deed een vooorstel dit verzoek af te wijzen. Dit werd in de Statenvergadering van 25 september besproken. 

Lees verder

RUD - begrotingswijziging

In Zeeland wordt de RUD (regionale uitvoeringsdienst) gefinancierd door de 13 gemeenten, het Waterschap en de Provincie. De deelnemers betalen alleen voor de geleverde diensten (PxQ). Dat kwam in de Statenvergadering van 25 september 2020 aan de orde.  GroenLinks Zeeland vraagt zich af of de manier waarop de RUD nu gefinancierd wordt wel de juiste manier is om een schoon en veilig Zeeland te garanderen. In het bijgaande document is het betoog van ons statenlid Gerwi Temmink, namens de fractie, te lezen. 

 

compensatiepakket marinierskazerne

In september 202 was er van Forum een inleidend verzoek voor een raadplegend referendum over het Statenbesluit compensatiepakket marinierskazerne. Formeel voldoet het verzoek niet aan alle gestelde voorwaarden. Ook willen we geen valse hoop bieden dat door dit referendum de tunnel tolvrij wordt. Wel vinden we dat initiatieven vanuit de burgerij wel een warmere ontvangst verdienen dan de zakelijke, koele afwijzing die nu heeft plaatsgevonden. GroenLinks heeft ingestemd met het Statenvoorstel > dus geen vervolgkans op een referendum.

 

 

Lees verder