Nieuws

Van PAS naar SAS (Structurele Aanpak Stikstof) in Zeeland

GroenLinks Zeeland staat voor het realiseren van een robuuste Zeeuwse natuur en biodiversiteit. Ook bij de Structurele Aanpak Stikstof (SAS). En instandhouding van de Natura 2000 gebieden.

Balans tussen economie, ecologie en het welzijn van mens en dier. U leest hieronder de bijdrage, namens de fractie, van Gerwi Temmink.

Lees verder