Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

manifest toerisme en leefbaarheid

Toerisme en leefbaarheid - Manifest PvdA-GroenLinks PS Zeeland

Zeeland heeft het! Veel in Zeeland is goed. Maar veel kan ook beter. En er komt van alles op ons af: een verouderende bevolking, steeds minder voorzieningen...

Lees meer
schip.png

Veiligheid

De veiligheidsrisico's in Zeeland zijn groot door de aanwezigheid van scheepvaart - onder meer op de Westerschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en de...

Lees meer
windmolenVrouwenpolder.JPG

Verkiezingsprogramma

Hier vind je het verkiezingsprogramma 2019-2023, de speerpunten, onze standpunten en de kandidatenlijst

Lees meer
schelpen schelpdieren zee
Visserij

Visserij- & schelpdiersector

GroenLinks ziet grote kansen voor aquacultuur en zilte teelten, ook in het licht van de stijgende vraag naar eiwitten voor voedsel. Zeeland kan kennis en...

Lees meer
appels en pompoenen
Landbouw

Voedsel & landbouw

In de landbouw vinden onder invloed van afnemende inkomenssteun vanuit de EU grote veranderingen plaats. De wereldmarkt bepaalt de inkomenspositie van...

Lees meer
Het gaat om mensen.jpg

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk: coördineren en faciliteren ...

Lees meer
windmolenVrouwenpolder.JPG
Energie

Windenergie

De provincie moet stimuleren dat de afspraken uit het Energieakkoord worden uitgevoerd en dat belemmeringen - zoals de ‘postcoderoos’ - worden...

Lees meer
strand Vrouwenpolder.jpg
Recreatie

Zeeland als groenblauwe oase

Zeeland is in menig opzicht een unieke provincie. De ligging te midden van de dichtgroeiende stedelijke hoefijzerstructuur van Antwerpen, Breda en Rotterdam...

Lees meer

Zorg voor het klimaat - Manifest PvdA-GroenLinks PS Zeeland

Zeeland heeft het! Veel in Zeeland is goed. Maar veel kan ook beter. En er komt van alles op ons af: een verouderende bevolking, steeds minder voorzieningen...

Lees meer
zorg doe je samen
Werkgelegenheid

Zorgeconomie

Zeeland leent zich uitstekend voor zorgeconomie en zorgtoerisme. Zeeland heeft de ruimte en de daarbij horende kwaliteiten. GroenLinks wil die kwaliteiten...

Lees meer
1IMG_2699.jpg

Zorgtaken

Allerlei zorgtaken ...

Lees meer