Schaliegas Nee
Schaliegas

Schaliegas: NEE

Voor onderzoek en boringen naar schaliegas moet Zeeland de poorten sluiten.

Lees meer
onderwijs.jpg
Onderwijs

Scholing & opleiding

Behoud noodzakelijke onderwijsinstellingen, neem drempels weg voor studeren over de grens en zorg voor laagdrempelige en goed bereikbare cursussen.

Lees meer
zonnepanelen zonnepark vlissingen oost
Zonnepanelen

Schone energie

Schone energie versterkt de Zeeuwse kwaliteiten ...

Lees meer
ouderen en rollator

Solidariteit

Wat zou het mooi zijn als er – vooral in kleine woongemeenschappen – actieve vormen van solidariteit te vinden zijn tussen verschillende...

Lees meer
schip.png

Veiligheid

De veiligheidsrisico's in Zeeland zijn groot door de aanwezigheid van scheepvaart - onder meer op de Westerschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en de...

Lees meer
windmolenVrouwenpolder.JPG

Verkiezingsprogramma

Hier vind je het verkiezingsprogramma 2019-2023, de speerpunten, onze standpunten en de kandidatenlijst

Lees meer
schelpen schelpdieren zee
Visserij

Visserij- & schelpdiersector

GroenLinks ziet grote kansen voor aquacultuur en zilte teelten, ook in het licht van de stijgende vraag naar eiwitten voor voedsel. Zeeland kan kennis en...

Lees meer
appels en pompoenen
Landbouw

Voedsel & landbouw

In de landbouw vinden onder invloed van afnemende inkomenssteun vanuit de EU grote veranderingen plaats. De wereldmarkt bepaalt de inkomenspositie van...

Lees meer
Het gaat om mensen.jpg

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk: coördineren en faciliteren ...

Lees meer
windmolenVrouwenpolder.JPG
Energie

Windenergie

De provincie moet stimuleren dat de afspraken uit het Energieakkoord worden uitgevoerd en dat belemmeringen - zoals de ‘postcoderoos’ - worden...

Lees meer
strand Vrouwenpolder.jpg
Recreatie

Zeeland als groenblauwe oase

Zeeland is in menig opzicht een unieke provincie. De ligging te midden van de dichtgroeiende stedelijke hoefijzerstructuur van Antwerpen, Breda en Rotterdam...

Lees meer
zorg doe je samen
Werkgelegenheid

Zorgeconomie

Zeeland leent zich uitstekend voor zorgeconomie en zorgtoerisme. Zeeland heeft de ruimte en de daarbij horende kwaliteiten. GroenLinks wil die kwaliteiten...

Lees meer