ritthem boten
Duurzaamheid

Havens en industrie: banen

Voor de havens in Zeeland zijn er grote kansen om de poort naar windparken op zee te worden. Investeren in klimaatbeleid en duurzaamheid is niet alleen een...

Lees meer
fietsen
Infrastructuur

Infrastructuur

Zeker in tijden van bezuiniging staat GroenLinks kritisch tegenover investeringen in nieuwe infrastructuur. Liever grijpen wij kansen aan om de mobiliteit te...

Lees meer
zeeuws knoopje
Natuur

Integrale visie op natuur

Van natuur en landschap moet je kunnen genieten: toegankelijk waar het kan, gesloten als het moet. Natuur en landschap zijn niet alleen kostenposten, maar...

Lees meer
zorg-petitie.jpg
Leefbaarheid

Jong en oud

Het aantal ouderen neemt toe. Voorzieningen in het belang van de leefbaarheid zijn daarom nodig, net als de bereikbaarheid ervan. En wat zou het mooi zijn...

Lees meer
windmolens
Onderwijs

Kenniscentrum duurzame energie

De grote variëteit aan mogelijkheden die Zeeland biedt voor de ontwikkeling van duurzame energie, vormt een basis voor breed en diepgaand onderzoek, al of...

Lees meer
kerncentrale.jpg
Kernenergie

Kernenergie: geen optie

Kernenergie is voor ons geen optie, ook niet in in Borssele; sluiten wat GroenLinks betreft!

Lees meer
strand Vrouwenpolder.jpg
Recreatie

Klimaatverandering & kansen

Zeeland ligt in de frontlinie van de klimaatverandering. Het programma voor de Zuidwestelijke Delta is volgens GroenLinks voldoende uitdagend. Zeeland moet...

Lees meer
Veere-water.jpg
Omgevingsplan

Koester de ruimte

GroenLinks wil nieuwbouw alleen als er een vraag is; bij de gemeenten zit er – alles bij elkaar opgeteld - nog genoeg in de planning, of waarschijnlijk...

Lees meer
graauw voedselbos
Werkgelegenheid

Kringloopeconomie genereert werk

Een circulaire economie betekent: geen afval meer maken, alle grondstoffen terugbrengen in de kringloop (zoals biobase), dus in de economie. Zo sparen we...

Lees meer
kunstwerkVlissingen.JPG

Kunst en cultuur

Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang. Zeeland heeft veel te bieden; meer mensen moeten de kans krijgen om kunst te ervaren en...

Lees meer
statenvergadering 8  juni 2018 (2).jpg

Kwaliteit Openbaar Bestuur

De bestuurlijke samenwerking in Zeeland loopt op informele en vrijwillige basis goed, maar het koste vee tgijd en geld omdat het vaak over veel schijven loopt...

Lees meer
CSO1.jpg

Leefbaar platteland

Zeeland is dunbevolkt en kent veel kleine kernen, wat het overeind houden van voorzieningen bemoeilijkt. Door schaalvergroting komen voorzieningen verder weg...

Lees meer