Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

windmolens

Energie en Klimaat

We willen de groene kansen die Zeeland biedt volledig benutten voor duurzame ontwikkelingen in energie, economie, voedselproductie, wonen en verblijven. Een...

Lees meer
circulaire economie.jpg
Energietransitie

Energie: hergebruik & opwek

De transitie naar duurzame energie moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Wind- en zonne-energie krijgen momenteel veel aandacht. Ook andere bronnen hebben onze...

Lees meer
gezond en lokaal voedsel manifest

Gezond en lokaal voedsel - Manifest PvdA-GroenLinks PS Zeeland

Zeeland heeft het! Veel in Zeeland is goed. Maar veel kan ook beter. En er komt van alles op ons af: een verouderende bevolking, steeds minder voorzieningen...

Lees meer
manifest gezond leven fietsen op dijk

Gezond leven - Manifest PvdA-GroenLinks PS Zeeland

Zeeland heeft het! Veel in Zeeland is goed. Maar veel kan ook beter. En er komt van alles op ons af: een verouderende bevolking, steeds minder voorzieningen...

Lees meer
bereikbaarheid voor iedereen manifest

Goede bereikbaarheid voor iedereen - Manifest PvdA-GroenLinks PS Zeeland

Zeeland heeft het! Veel in Zeeland is goed. Maar veel kan ook beter. En er komt van alles op ons af: een verouderende bevolking, steeds minder voorzieningen...

Lees meer
ouderen met rollators goede voorzieningen manifest

Goede voorzieningen - Manifest PvdA-GroenLinks PS Zeeland

Lees meer
ritthem boten
Havens

Goederenvervoer: over water

Voor het goederenvervoer verkiest GroenLinks vervoer over het water. Het goederenvervoer over de weg willen we ontmoedigen en minder milieubelastend maken...

Lees meer
ritthem boten
Duurzaamheid

Havens en industrie: banen

Voor de havens in Zeeland zijn er grote kansen om de poort naar windparken op zee te worden. Investeren in klimaatbeleid en duurzaamheid is niet alleen een...

Lees meer
fietsen
Infrastructuur

Infrastructuur

Zeker in tijden van bezuiniging staat GroenLinks kritisch tegenover investeringen in nieuwe infrastructuur. Liever grijpen wij kansen aan om de mobiliteit te...

Lees meer
zeeuws knoopje
Natuur

Integrale visie op natuur

Van natuur en landschap moet je kunnen genieten: toegankelijk waar het kan, gesloten als het moet. Natuur en landschap zijn niet alleen kostenposten, maar...

Lees meer
zorg-petitie.jpg
Leefbaarheid

Jong en oud

Het aantal ouderen neemt toe. Voorzieningen in het belang van de leefbaarheid zijn daarom nodig, net als de bereikbaarheid ervan. En wat zou het mooi zijn...

Lees meer
windmolens
Onderwijs

Kenniscentrum duurzame energie

De grote variëteit aan mogelijkheden die Zeeland biedt voor de ontwikkeling van duurzame energie, vormt een basis voor breed en diepgaand onderzoek, al of...

Lees meer