kust duinen Schouwen-Duiveland

GroenLinks blijft opkomen voor de Zeeuwse kust

Op 8 december 2016 besloot de raad van Noord-Beveland niet in te stemmen met plan Zeeuwse Lagune, een schiereiland in het Veerse Meer met grootschalige recreatie-bebouwing. Dapper en verstandig van de gemeenteraad. Een plan als dit past niet bij Zeeland. GroenLinks laat al jaren van zich horen tegen kustbebouwing. Fijn om te zien dat het oplevert; plan Zeeuwse Lagune is van de baan. Maar we zijn er nog niet. Zie plan Brouwerseiland, een megalomaan project waar zo ongeveer niemand op zit te wachten...

[Leestips: Rust aan de kust en Stilstand aan de kust is geen achteruitgang]

 

Helaas is Zeeuwse Lagune niet het enige plan. Uit inventarisatie van Beschermdekust blijkt dat er voor de komende drie jaar maar liefst 3.000 kamers en woningen in de planning zitten, en nog eens 950 ligplaatsen. De burger zit helemaal niet te wachten op deze plannen, zo blijkt uit petities. De prachtige Zeeuwse natuur en het landschap verdienen bescherming, in plaats van afbraak. Vandaar dat wij ons blijven verzetten tegen kustbebouwing in Zeeland.

De bouwplannen voor het kustgebied zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd. Zes betrokken natuur- en milieuorganisaties maken zich hier grote zorgen over en pleiten voor een pas op de plaats en een gezamenlijke visie. GroenLinks deelt deze zorgen en vroeg u de oproep van de zes organisaties, verenigd in de coalitie www.beschermdekust.nl, te ondertekenen en te delen. Dat deed u massaal: zo'n 105.000(!) mensen lieten van zich horen en zetten hun handtekening.

De Zeeuwse kust is bijzonder en behoort tot een van de hoogst gewaardeerde landschappen van Nederland. Je vindt er rust, ruimte en ongereptheid. Tegelijkertijd is de natuur er prachtig en van grote internationale waarde en vormt zo dé aantrekkingskracht voor toerisme en economie.

Intussen is er een Zeeuwse (concept)kustvisie waarover achterbannen zullen worden geïnformeerd en geconsulteerd. Leer er meer over.

Heeft u trouwens deze petities al getekend?
Stop Brouwerseiland 
Tegen bebouwing in het Veerse Meer
Behoud Nollebos

Coalitie www.beschermdekust.nl verzamelt alle relevante informatie over dit onderwerp; een aanrader om zienswijzen, opiniestukken e.d. te lezen!

 

Een greep uit onze activiteiten, naast de vele blogs, columns, bezigheid op twitter enz.:
 

In actie - doe mee en bescherm de kust!

Algemeen

Reactie op Zeeuwse (concept)Kustvisie (10 febr. 2017)
Verzoek om extra Statenvergadering (8 sept. 2016)
Kustmotie (21 juli 2016)
Vragen kustbebouwing en leegstand (14 juni 2016)
Vragen kustbebouwing (10 febr. 2016)

Over plan Brouwerseiland

Nieuws!! Economische effecten Brouwerseiland te oorkleurig voorgesteld

Vragen nav zienswijzen Brouwerseiland (12 jan. 2017)
Het eilandenrijk - column (14 nov. 2016)
Brouwerseiland en het PAS (24 okt. 2016)
Schimmige procedure Brouwerseiland (15 aug. 2016)
Pas op de plaats - blog (2 mei 2015)
Roompottisering van Zeeland? (18 febr. 2015)

T.a.v. plannen in/rond het Veerse Meer:

Verzoek ingrijpen minister kustbebouwing Zeeland (30 nov. 2016)
Brief aan Noord-Beveland over 'besluitvorming' raadsvoorstel Veerse Dam (30 nov. 2016)
Inspraakreactie Zeeuwse Lagune (24 nov. 2016)Zeeuwse Lagune, vastgoedexplosie in het Veerse Meer (8 nov. 2016)
Kustpact en Veerse Meer (3 nov. 2016)
Advies College van Rijksadviseurs plan Veerse Meer (29 nov. 2016)
Transparante overheid en Zeeuwse Lagune (23 nov. 2016)
Explosie aan recreatiebebouwing langs Zeeuwse kusten en wateren (10 nov. 2015)
Hoogbouw in het Veerse Meer (febr. 2013)
Hotspot in het Veerse Meer (febr. 2013)

M.b.t. plannen rond de Grevelingen

Vragen over Inspiratiecentrum Grevelingen (31 okt. 2016)
Vragen onderzoek Ecohotel Grevelingen (7 juli 2016)

Niet te vergeten: de Schelphoek (Schouwen-Duiveland)

Brief aan de raad: gebiedsvisie Schelphoek (14 dec. 2016)